Datový zdroj 7

Kamarádi, přátelé, rodina;
vášeň, soucit, láska i moudrost;
společné sny, projekty a cíle;

vše na jednom místě

welcome man

Tvůj profil

je vstupní branou pro další cesty po maitreja. Kdo jsi? Odkud jdeš a kam kráčíš? Zde máš možnost s důvěrou se otevřít, být transparentní a upřímný sám k sobě i k ostatním. Odsud si začínáš tvořit a přitahovat to, co je pro tebe v životě důležité a co ti přináší radost.

Články

slouží k vzájemné inspiraci. Každý z nás máme co sdílet. Ať už jde o zkušenosti, vědomosti, nebo třeba jen momentální chuť o něco se podělit. Zde je otevřen prostor pro tvorbu článků, skrze které se můžeš svo-bodně vyjádřit, zároveň zviditelnit a setkat se tak s lidmi s podobnými zájmy i názory.

Skupiny

umožňují rychlou orientaci a navigaci do oblastí, které tě zajímají nebo jsou ti blízké. Být v okruhu lidí s podobnými zájmy, společně tvořit a sdílet naši přirozenost nás naplňuje a činí radostnými. Kde se schází lidé, tam vzniká pohyb a rodí se nové nápady. Proč však zůstat jen u nápadu?

Projekty

jsou ideálním místem pro zrealizování nápadu. Zde se propojují lidé z rozmanitých oblastí a odvětví, s různými pohledy, znalostmi i rolemi. Jsme součástí celku, kde každý z nás má své místo. Objev ho. Založ nebo se připoj k projektu a pojď ho společně s námi posunout, kam až to jde.

Události

pomáhají uspořádat akce všeho druhu od malých setkání v kruhu přátel, naučných workshopů, zajímavých přednášek, až po velké festivaly. Nic pořádného se v tvém okolí nekoná? Máš možnost to změnit. Vytvoř událost, pozvi na ni přátelé a nebo rovnou celou skupinu.

Poklady

jsou nástrojem k zanechání zkušeností a inspirace vycházející z osobního poznání a životní moudrosti. Pomáhají nám zanechat důležitá poselství z vlastního života, která mohou posloužit lidem procházejícím podobnými situacemi a zároveň i osobnímu a společenskému pokroku.

JDEŠ DO TOHO S NÁMI?


Warning: Undefined variable $l_about_project in /data/web/virtuals/151696/virtual/www/subdom/kriz/view/landing.php on line 164

Jsme uskupení tvůrčích lidí uvědomujících si naléhavost změny dosavadního společenského nastavení. Spojuje nás touha po navrácení se ke svobodě a přirozenosti, fungujícím mezilidským vztahům, které jsou založeny na vzájemné komunikaci, spolupráci, otevřenosti a důvěře. Učíme se být pozorní ke svému způsobu života, jeho dopadům na okolí životního prostředí, Zemi i nadcházející generace. To nás přirozeně vedlo k rozhodnutí podílet se na vzniku a zároveň být součástí nové komunitní sociální sítě a platformy Maitreja, kterou vnímáme jako nástroj a řešení k obnovení svobodné a zdravé společnosti. Je odrazem našeho vlastního nastavení a přístupu, kde každý z nás jsme jedinečnou individualitou, díky níž společně tvoříme zcela unikátní celek.

Martin

Martin

zakladatel
snílek

Nastal čas, začít věci dělat jinak.

Láďa

Láďa

zakladatel
vývojář

Cítím jak přichází jaro. Tak jako v přírodě se i my probouzíme ze spánku a svěží energie a chuť konat prostupuje celým tělem. Rozkvétá porozumění - sobě, nám, přírodě a celku. Už víme, že něco nového nastupuje, jsme toho součástí, všichni bez rozdílu.

Přeji si, i všem, ať Maitreja je dalším krůčkem do našeho společného jara.

etic codex

Etický kodex

Na břehu řeky stojí žena, v rukou drží dítě; má strach přejít rozvodněnou řeku; na tomto břehu je po soumraku v nebezpečí.

Vidíš, jak váhá, co má udělat.
Jsi mnich a nesmíš na ženu pohlédnout, natož se jí dotknout.
Pokud ji přes řeku nepřeneseš i s dítětem, budou v ohrožení.
Všichni ostatní už řeku přešli, jsi poslední.
Pokud jim však pomůžeš, porušíš přísahu, budeš vyloučen a pravděpodobně zemřeš sám a ponížen.
Jak se rozhodneš? Spěchej, stmívá se.

Už ses rozhodl; víš, co je správné; vždycky jsi to věděl.